شرکت تامین توربین ماشین

تامین کننده ی قطعات شرکت توربین ماشین خاورمیانه

معرفی تامین کالا

شرکت توربین ماشین خاورمیانه (سهامی خاص) اواخر سال 1381 با هدف بهینه سازی و بهسازی سیستم ، مهندسی و تحقیق در زمینۀ صنایع نفت و انرژی تشکیل گردید .شرکت توربین ماشین انجام فعالیتهائی نظیر ساخت ، تعمیر ، راه اندازی ماشین آلات و تجهیزاتی همانند پمپ، توربین ،کمپرسور در انواع دوار و ثابت و همچنین ارائه کننده کلیۀ امور بازرگانی در زمینۀ صنایع مختلف و مرتبط با آن را اساس کار خویش قرارداده است ...

توربین ماشین به روایت تصویر